Ελάτη η υβριδογενής

Ελάτη η υβριδογενής

Δέντρο με ύψος 20 ως 35 μέτρα, κωνικόμορφο με θολωτή κορυφή.

Ο φλοιός του είναι γκρίζος με λεπτές σχισμές. Τα νεαρά κλαδιά έχουν μικρό, καστανό χνούδι τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο.

Μερικές φορές είναι γυμνά, με καστανοκίτρινο χρώμα. Τα φύλλα είναι με διάταξη σχεδόν σε δύο σειρές, γυαλιστερά, βαθυπράσινα, με αυλάκωση στην επάνω επιφάνεια, με δύο υπόλευκες γραμμές στην κάτω επιφάνεια.

Ιθαγενές είδος που αποτελεί υβρίδιο μεταξύ της λευκής (Abies Alba) και της Κεφαλληνιακής ελάτης (abies cephalonica).

Το συναντάμε μεταξύ των ειδών αυτών από τη στερεά Ελλάδα ως τα βόρεια σύνορά μας, με χαρακτηριστικά ενδιάμεσα των ειδών αυτών.

Οι βελόνες του είναι ελαφρά οξυκόρυφες ως και ακρόκοιλες, ενώ οι κώνοι του έχουν λίγη ρητίνη. Είναι μεγάλο πυραμιδοειδές δένδρο με πράσινο φύλλωμα. Είναι σχετικά με τα υπόλοιπα είδη ελάτων ξηρανθεκτικό είδος.