Οστρυά (Ostrya carpinifolia)

Οστρυά (Ostrya carpinifolia)

Είναι μικρό δέντρο που μοιάζει με γαύρο στον κορμό και τα φύλλα.Διαφέρουν στα άνθη, καθώς τα θηλυκά σχηματίζουν κώνους.

ΠΡωτοξαδέλφη του γαύρου.Οομάζεται και σκυλόγαυρος, λόγω του σκληρού ξύλου της.Το σουλούπι και το φύλλωμα είναι ίδιο του γαύρου.Με λίγη προσοχή όμως γίνεται η διάκριση.Ο κορμός της οστρυάς σχηματίζει σκούρο ξηρόφλοιο με όρθιες και πλάγιες σχισμές, ενώ ο κορμός και του πιό γέρικου γαύρου είναι πάντοτε λείος και γυαλιστερός χρώματος σταχτί, με χαρακτηριστικές αυλακώσεις όρθιες σαν δακτυλιδιές.